Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Data modyfikacji: 2020-11-15 15:55
Artykuły >> Zachowania >> Głodówki

Głodówki

c
c
Głodówka, czyli dłuższe nieprzyjmowanie pokarmu przez jaszczurkę, jest ciągle powracającym problemem, z którym spotyka się spora część hodowców.

Głodówki mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Dłuższe okresy nieprzyjmowania pokarmu (trwające powyżej 3 tygodni) powinny od razu zwrócić uwagę hodowcy oraz zdopingować go do znalezienia przyczyny braku apetytu u gekona. Długie głodówki często - ale nie zawsze - są oznaką, iż z naszym podopiecznym dzieje się coś złego. Jeżeli gekon nie tylko nie przyjmuje pokarmu, ale też zauważalnie traci na wadze, szybkie zainteresowanie się problemem jest tym bardziej istotne.
Głodówka charakteryzuje się całkowitym brakiem apetytu u jaszczurki oraz brakiem zainteresowania karmówką. Często też gekon wydaje się interesować owadem, ale nie poluje na niego - tylko kontrolnie sprawdzi językiem, z czym ma do czynienia i odchodzi.

UWAGA: Ważnym jest, aby podczas takiej głodówki uważnie obserwować gekona, kontrolować jego wagę oraz odchody - szczególnie wtedy, gdy podejrzewamy, że brak zainteresowania pokarmem może być oznaką choroby.

Nieprzyjmowanie pokarmu przez gekony może mieć podłoże:

 • zdrowotne
 • środowiskowe
Poniżej wymienione zostały różne przyczyny głodówek. Kolorem czerwonym oznaczono te, w których głodówki są oznaką, że trzeba interweniować - gdyż z jaszczurką dzieje się coś złego.


Przypadki, w których u gekona może pojawić się głodówka o podłożu zdrowotnym:

 • Choroby:
  • Obecność pasożytów w organiźmie
   Jeśli gekon robi sobie głodówkę i w czasie jej trwania widać, że jaszczurka "chudnie w oczach", jest to wyraźny sygnał, że głodówka może być jednym z symptomów obecności pasożytów układu pokarmowego -> Patrz: Choroby pasożytnicze.
  • Zaczopowanie przewodu pokarmowego (spowodowane np. zjadaniem podłoża)
   Gekon, który zjada podłoże, automatycznie czuje się syty - a co za tym idzie, nie ma potrzeby pobierania pokarmu. W tym przypadku dodatkową wskazówką może być wcześniejsza obecność zjadanego podłoża w odchodach gekona, a także typowe objawy towarzyszące zaczopowaniu przewodu pokarmowego -> Patrz: Zaczopowanie.
  • MBD (Krzywica)
   Jednym z objawów dość zaawansowanej krzywicy jest zmniejszony apetyt gekona lub całkowite zaprzestanie przyjmowania pokarmów. Może to wynikać z niedoboru suplementów, a także z rozmiękczenia kości żuchwy, które utrudnia lub wręcz uniemożliwia gekonowi przyjmowanie pokarmu -> Patrz: MBD (Krzywica).
  • Niedobór suplementów
   Powszechnie wiadomo, że dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości witamin wpływa na apetyt zwierzęcia. W przypadku niedoborów suplementów, zwłaszcza witamin z grupy B, apetyt jaszczurki może się znacznie zmniejszyć.
 • Owulacja lub ciąża u samicy
  Samice gekonów lamparcich w okresie owulacji lub w zaawansowanej ciąży często zaprzestają przyjmowania pokarmów. Związane jest to między innymi z naciskiem kul żółtkowych lub jaj na żołądek. Często ciężarne samice dopiero po złożeniu jaj zaczynają jeść i uzupełniają zapasy tłuszczu. Trochę inaczej sytuacja ma się w przypadku samic noszących niezapłodnione jaja (czyli takie, które wykształcają się pomimo braku kontaktu z samcem). Spotyka się też samice, które w okresie rozrodczym zaprzestają pobierania pokarmów z powodu owulacji lub obecności kul żółtkowych, ulegających stopniowemu wchłanianiu z powrotem do organizmu. W tym przypadku głodówki mogą sięgać nawet 4 miesięcy. -> Patrz: Owulacja i ciąża u samicy.
 • Potrzeba oczyszczenia organizmu
  Często gekony lamparcie robią sobie głodówkę, która nie jest ani efektem choroby, ani noszonych przez samicę jaj, nie ma też podłoża środowiskowego. Wówczas uznaje się, że gekon robi sobie tak zwaną głodówkę oczyszczającą. Może ona trwać od około 2 tygodni do około miesiąca w przypadku, gdy gekon jest dobrze odżywiony lub wręcz otyły. W związku z tym, że takie głodówki pozwalają na wydalenie z organizmu wszelkich zalegających resztek strawionego pokarmu, niektórzy hodowcy sami aplikują je swoim podopiecznym, zaprzestając podawania pokarmu przez okres około 2 tygodni.Dotyczy to oczywiście tylko osobników w dobrej kondycji.
 • Wylinka
  Często w czasie zbliżającej się wylinki (lub krótko po niej) gekony ograniczają przyjmowanie pokarmu lub w ogóle go zaprzestają. Trwa to maksymalnie kilka dni (ok 1-2 dni przed samą wylinką i tyle samo po niej). Zmniejszony apetyt po zrzuceniu starej skóry jest zwykle spowodowany faktem, że żołądek gekona jest zapełniony zjedzoną wylinką.

Przypadki, w których u gekona może pojawić się głodówka o podłożu środowiskowym:

 • Aklimatyzacja w nowych warunkach
  W nowym otoczeniu, po zmianie wystroju terrarium itp. gekon może czuć się niepewnie - czego skutkiem może być brak apetytu trwający od kilku do kilkunastu dni. Najczęściej taka głodówka nie wymaga interwencji opiekuna, a jedynie cierpliwości i zapewnienia gekonowi maksimum spokoju -> Patrz: Aklimatyzacja.
 • Nieodpowiednie warunki hodowli
  Przykładem może być zbyt niska temperatura panująca w terrarium, która spowalnia metabolizm jaszczurki - a tym samym zmniejsza jej zapotrzebowanie na pokarm. Czasem wolniejszy metabolizm spowodowany jest też brakiem wyspy ciepła w terrarium - czyli nagrzanej półki, kamienia lub innego miejsca, gdzie gekon po jedzeniu może się położyć i wygrzać brzuch. Rozwiązaniem problemu jest podniesienie temperatury do optymalnego progu i upewnienie się, że w terrarium istnieje wyspa ciepła.
 • Stres spowodowany agresją innego osobnika / osobników
  W przypadku trzymania w terrarium gekonów różniących się wiekiem i wagą może dojść do sytuacji, gdy mniejsze osobniki zostaną zdominowanie i zastraszone przez osobniki większe. Mniejszy osobnik jest często odganiany od miski z pokarmem, przeganiany z dogodnych kryjówek, a czasem nawet zaczepiany i podskubywany. Niekiedy dochodzi nawet do poważnych w skutkach pogryzień. Taka sytuacja powoduje, że zastraszony i narażony na agresję gekon ciągle ukrywa się oraz nie pobiera pokarmu (jest to spowodowane długotrwałym stresem i/lub ciągłym odganianiem od miski z owadami karmowymi). W takiej sytuacji konieczne jest rozdzielenie gekonów albo poprzez oddzielenie agresora - jeśli tylko jedna jaszczurka wykazuje agresywane zachowania względem reszty stadka, albo poprzez oddzielenie zestresowanego i niejedzącego osobnika -> Patrz: Agresywne zachowania.
 • Okres zimowania
  Wielu hodowców zauważa, iż gekony lamparcie w okresie zimowym (lub generalnie w czasie, gdy temperatura na zewnątrz mocno spada) spożywają mniej pokarmu i są mniej aktywne. Niektóre osobniki w ogóle przestają jeść na jakiś czas. Może to wynikać z naturalnej chęci zimowania -> Patrz: Zimowanie gekonów. Jeśli jaszczurka nie traci szybko na wadze, ma gruby ogonek i nie ma innych niepokojących oznak sugerujących, że dzieje się coś niedobrego, to jedynym wyjściem jest obserwacja i cierpliwe czekanie.

PORADY: W przypadku głodówki spowodowanej pasożytami zazwyczaj widać, jak gekon chudnie w oczach. Dla porównania - w przypadku głodówki związanej z owulacją lub obecnością jaj, głodówki oczyszczającej czy związanej z aurą panującą na zewnątrz, gekony tracą na wadze znacznie wolniej. Poniżej tabela obrazująca utratę wagi dwóch samic w czasie głodówki, której powodem była obecność niezapłodnionych jaj (co ciekawe, zdiagnozowana tylko u jednej z samic) w okresie wiosennym:


Miesiąc głodówki Waga : Samica 1 Waga: Samica 2
Waga przed głodówką: 60 gram 55 gram
Pierwsze 2 tygodnie bez zmian 54 gram
1 miesiąc 58 gram 53 gram
2 miesiąc 55 gram 50 gramy
3 miesiąc 52 gramy 48 gram
4 miesiąc 49 gram 44 gram


Informacje zebrała i opracowała: Magdalena Łabędzka ("CinnamonGirl")